LED广告车 - 程力宣传车厂家

侧栏导航
首页 > 新闻中心 > 产品优势

自动流水线装车

简介:程力公司洒水车自动流水线图片一程力公司于2015年3月耗资一亿元建设了国内最先进的全自动洒水车装配流水线,此设备在国内洒水车生产企业中属首创。此流水线使我公司生产的洒水车全部使用标准件,易于安装,同时也方便了售后。程力公司洒水车自动流水线图片二                            程力公司洒水车自动流水线图片一
 
    程力公司于2015年3月耗资一亿元建设了国内最先进的全自动洒水车装配流水线,此设备在国内洒水车生产企业中属首创。此流水线使我公司生产的洒水车全部使用标准件,易于安装,同时也方便了售后。                        程力公司洒水车自动流水线图片二